Xí nghiệp Cao Su Đồng Nai cần tuyển lao động phổ thông Nam và nữ