Cần tuyển 3 người lớn tuổi ăn ở lại cho quán ăn Câu cá sân vườn