Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bình Tây SAGOTA cần tuyển đại sứ thương hiệu