Công ty mới đi vào hoạt động cần tuyển công nhân may