Công ty TNHH MTV TM DV Nguyễn Minh Hiếu cần tuyển thợ làm vỏ xe và thợ học việc