Hầu hết các doanh nghiệp công ty hay tổ chức đều có những kế toán riêng, mục đích kế toán thường làm những công việc thu chi, công nợ, thuế…nói chung ngành kế toán hiện nay được xem là ngành quan trọng trong doanh nghiệp và công ty.

Ngành kế toán bao gồm 2 chuyên ngành chính:

Kế toán công: là kế toán tại những đơn vị hoạt động không có tính chất kinh doanh, không lấy doanh lợi làm mục đích hoạt động như các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức nhà nước…
Kế toán doanh nghiệp: là loại kế toán ở các doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời.

Nhiều công ty đang đăng tin tuyển dụng kế toán, kèm theo những phụ cấp và mức lương hấp dẫn. Kế toán luôn là ngành nghề được xem là tuyển dụng nhiều nhất trên các trang tìm việc, hầu hết những kế toán đều yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. Nhưng có một số trường hợp người ta cần kinh nghiệp nhiều hơn bằng cấp, quang trọng là thu chi rõ ràng, làm theo đúng nguyên tắc của công ty đề ra.

Kế toán được trúng tuyển nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bảng theo đúng chuyên ngành, ngoài ra các công ty còn cho đi học thêm những khóa đào tạo nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của công ty họ.