Nhà hàng ẩm thực cần tuyển dụng tổ trưởng , thu ngân và các vị trí khác