Salon tại Đồng Nai cần tuyển nam thợ chính và nữ thợ phụ