TUYỂN LĐPT NAM, QC, NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ