Cần tuyển 100 lao động phổ thông NAM NỮ tuổi 18t Đến 35