Cần tuyển gấp nữ lao động phổ thông làm việc tại KCN Nhơn Trạch