Chi nhánh trà sữa House of Cha tiếp tục tuyển nhân sự bán hàng