Công ty Cổ phần KeyTech (HHD Group) tuyển 2 nhân viên chăm sóc cây cảnh