Công ty GS E&C đang cần tuyển một bạn hành chính làm việc tại KCN Nhơn Trạch 6