Công TY SPLENDOUR  cần tuyển số lượng 10 lao động phổ thông