Hiện công ty mở rộng sản xuất nên đang cần tuyển gấp các vị trí