Công nhân may biên hòa – Cty CAO SU KỸ THUẬT THANH THANH