Tuyển gấp lao động phổ thông nam , nữ tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ