Tuyển 1pg/pb active Công Ty Vitadairy -Chuyên ngành sữa Bột