Tuyển nhân viên làm việc lâu dài , tối thiểu 6 tháng